Energieneutraal

Home / Actueel / Energieneutraal

Energieneutraal

Met de nieuwe norm voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) die vanaf 1 januari 2021 van kracht is zet de Nederlandse overheid een grote stap om haar klimaatdoelstelling te halen.  Maar, écht onderscheidend is deze stap niet.

Het realiseren van energie neutrale woningen zonder CO2-emissie praktiseren we nu al met veel van onze opdrachtgevers.  Dit sluit aan bij een trend die al eerder zichtbaar werd dat gebruikers méér comfort verwachten en minder lasten willen.

Het begrip Bijna Energie Neutrale Gebouwen laat pijnlijk zien dat we (weer) niet doorpakken, maar consensus zoeken ten koste van ambities om de CO2 emissie op nul te krijgen.

Met een pragmatische visie en gedegen kennis van zaken adviseert Visscher vastgoed eigenaren, projectontwikkelaars, bouwers en de eindgebruikers in het behalen van échte ambities. Zonder compromis en gericht op maximaal conform, minimale lasten en geen CO2-emissie.  Daarmee zijn we de BENG (nu al) voorbij en zetten we onze opdrachtgevers op een voorsprong.