Vijverpark Haarlem

Home / Actueel / Vijverpark Haarlem

Vijverpark Haarlem

In opdracht van BPD en Slokker Vastgoed is Visscher exclusief betrokken bij het bouw- en installatie advies voor de z.g. stedelijke wand van het plangebied Vijverpark. Een buitengewoon complexe opgave waarin alle disciplines van ons vak samenvallen waaronder de geluidwering van de Schipholweg, de benodigde voorzieningen voor de brand- en vluchtveiligheid i.c.m. de afgeschermde corridor die fungeert als geluidwering en de inzet van duurzame installaties zonder concessies m.b.t. het comfort en de betaalbaarheid daarvan. Daarnaast is Visscher betrokken bij de algehele coördinatie- en afstemming met de nutsbedrijven. Wederom een complexe opgave voor alle partijen omdat het bouwproces en de tussentijdse opleveringen van de verschillende plandelen met elkaar samenhangen. Een prachtige én zeer uitdagende opdracht dus !

Ook de stedenbouwkundige ambities waren groot. Voor de vijf verschillende appartementen zijn drie verschillende architecten betrokken. De in totaal circa 180 appartementen zijn ontworpen door Stefanova Architecten, Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw en Common Affairs. Hierdoor is een prachtige en gevarieerde stedelijke wand ontworpen die niet alleen heel erg mooi en divers is, maar een stedelijke wand die ook fungeert als geluidbuffer voor de achterliggende laagbouw woningen. Een mooi voorbeeld hoe functionaliteit en kwaliteit hand in hand gaan.

De bouwwerkzaamheden zijn recent gestart en de komende jaren verreist langs de Schipholweg in Haarlem een schitterende entree!

Voor meer informatie : www.nieuwbouw-vijverpark.nl