Energiek logo

Energiek / Referenties

Energiek

Energiek is een handelsnaam én een samenwerkingsverband van Visscher. De kerntaken van Energiek zijn advisering, netbeheer en reconstructies voor de energievoorziening op plangebied niveau. In de afgelopen decennia waren deze kerntaken ook integraal onderdeel van de advieswerkzaamheden van Visscher.

Gebiedsontwikkeling en energievoorziening

Door de grote veranderingen in de energiesector en de toegenomen risico’s met betrekking tot de levering van energie, is de vraag naar de door Energiek aangeboden diensten zo groot dat dit inmiddels een niche is geworden. Vanzelfsprekend betrekken wij onze expertise van gebouw installaties ook bij de dienstverlening van Energiek, maar op gebouwniveau laten wij het advies- en ontwerp over aan uw installateur of adviseur. De advieswerkzaamheden op gebouwniveau vallen dus niet onder de dienstverlening van Energiek. Onze focus ligt volledig op de energievoorziening op plangebied niveau.

Doelgroep

Energiek is er specifiek voor de gebiedsontwikkelaar en voor de eindgebruiker die een energievoorziening wenst die bestendig, duurzaam, haalbaar- en betaalbaar is.

Referenties

Een impressie van onze dienstverlening is hieronder weergegeven.

Herontwikkeling Meneba locatie Wormerveer

Herontwikkeling Meneba locatie Wormerveer

Ombouw van één hoofdaansluiting met een eigen MS (10kV) netwerk naar reguliere energie-voorziening van Liander geschikt voor de zelfstandige woningen/gebouwen in het gebied….

Lees verder »

TBS Fabriek Soest

Herontwikkeling TBS-Fabriek locatie Soest

Ombouw van de bestaande (klant)aansluitingen van de voormalige TBS-fabriek naar een nieuwe een reguliere energievoorziening van Stedin geschikt voor alle zelfstandige woningen/gebouwen in…

Lees verder »

Herontwikkeling Trappenberg locatie Huizen

Herontwikkeling Trappenberg locatie Huizen

Ombouw van de bestaande (klant)aansluitingen van het voormalige revalidatie- en zorg complex en de omliggende gebouwen naar een nieuwe een reguliere energievoorziening van…

Lees verder »

Herontwikkeling NS locatie Wisselspoor (2e Daalsedijk) Utrecht

Herontwikkeling NS locatie Wisselspoor (2e Daalsedijk) Utrecht

Ombouw van meerdere bestaande (klant) aansluitingen van NS naar een nieuwe een reguliere energievoorziening van Stedin geschikt voor alle zelfstandige woningen/gebouwen in het…

Lees verder »

Herontwikkeling voormalige St. Geertruiden Ziekenhuis Deventer

Herontwikkeling voormalige St. Geertruiden Ziekenhuis Deventer

Ombouw van één hoofdaansluiting met een eigen MS (10kV) netwerk en de noodstroom-voorzieningen naar een reguliere energievoorziening van Enexis geschikt voor alle zelfstandige…

Lees verder »

Herontwikkeling Landgoed De Klokkenberg

Herontwikkeling Landgoed De Klokkenberg

Ombouw van één hoofdaansluiting met een eigen MS (10kV) netwerk naar reguliere energie-voorziening van Enexis geschikt voor de zelfstandige woningen/gebouwen op het Landgoed.

Lees verder »