Geniaal parkeren

Home / Actueel / Geniaal parkeren

Geniaal parkeren

In Utrecht op de voormalige Werkspoor terreinen tussen het spoor en de 2e Daalsedijk ontstaat wat moois.

Hier realiseert Synchroon een nieuwe levendige woon- en werkwijk. De totale ontwikkeling omvat ruim 1000 wooneenheden. Daarnaast worden in de bestaande gebouwen, die zijn aangemerkt als industrieel erfgoed, commerciële voorzieningen gerealiseerd. Hierdoor blijven deze gebouwen niet alleen bestaan, maar ze geven ook een levendig karakter én nieuw elan aan het gebied.

Om de nieuwe bewoners maximaal te faciliteren in het gebruik van auto’s maar de overlast hiervan tot een minimum te beperken, bedacht Synchroon in fase 1 van het plangebied een parkeer-hub. Hiervoor werd de voormalige Bovenbouw Werkplaats “open gezaagd” en in het gebouw werd een bovengrondse parkeergarage geplaatst. De prefab-elementen zijn netjes weggewerkt met een z.g. “gordijngevel” en vervolgens is het omliggende gebouw weer gesloten.  

In de ruimten rondom de garage worden verschillende commerciële (horeca) bedrijven opgenomen. Een geniale oplossing! Niet alleen omdat het plangebied is gevrijwaard van auto’s, maar ook omdat efficiënt- en effectief wordt omgegaan met het bestaande culturele erfgoed. De garage is voorzien van 174 parkeerplekken verdeeld over vijf parkeerlagen en vanzelfsprekend voorzien van alle voorzieningen voor het laden én voor het ontladen van elektrisch auto’s.

Visscher tekende voor het installatie-ontwerp van dit geniale gebouw van Synchroon. We Drive Solar is mede verantwoordelijk voor de exploitatie.