Een nieuwe uitdaging

Home / Actueel / Een nieuwe uitdaging
EPC

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die de overheid voorschrijft voor de utiliteitsbouw, wordt op 1 januari 2009 verder aangescherpt. Daardoor moeten gebouwen gemiddeld twintig procent zuiniger worden. De voornemens van het ministerie van VROM om de EPC voor de utiliteit aan te scherpen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dat zal naar verwachting ook gebeuren, want de doelen in 2015 zijn onderdeel van het Lente-akkoord dat het ministerie, de Neprom, de NVB en Bouwend Nederland het afgelopen voorjaar overeenkwamen. Voor Visscher geen verrassing  maar wel een nieuwe uitdaging om duurzame maatregelen om te zetten in nieuwe functionele en technische oplossingen.