“De knikkers”

Home / Actueel / “De knikkers”
geld

Natuurlijk draait het ook bij het ontwerpen van technische installaties om de “knikkers”. In de afgelopen maanden hebben we enkele aanbestedingen
van relatief grote projecten afgerond. Hieruit bleek wederom dat een indexering van de (installatie)prijzen niet voldoende is om binnen de bugetraming te kunnen blijven. Op initiatief van Visscher en in het kader van een publiek / private samenwerking hebben we in de afgelopen maanden een “mislukte” Europese aanbesteding met succes kunnen afronden door een onderhandse gezamenlijke aanbesteding. Door een opschaling en nauwkeurige demarcatie van het werk, een goed georganiseerde aanbestedingsprocedure en succesvolle onderhandelingen konden de installaties binnen de budgetramingen worden aanbesteed. Zo konden de opdrachtgevers heel wat “knikkers” besparen en daar draait het uiteindelijk altijd om.